Hawaiian proverb of the week (May 2) – E kanu i ka huli ʻoi hāʻūle ka ua

EKH_WordDayIcon

Ua lohe ʻoe? (Have you heard?)

O ka ʻŌlelo Noʻeau o ka pule ʻo (the Hawaiian proverb of the week is) E kanu i ka huli ʻoi hāʻūle ka ua (Plant the taro stalks while there is rain).

Do your work when opportunity affords (Pukuʻi, 1983)

Ua Lohe ʻOe is brought to the UH West Oʻahu ʻohana by the UH West Oʻahu PIKO Project, which is funded by a U.S. Department of Education Title III grant.

Image courtesy of UH West Oʻahu