Hawaiian proverb of the week (April 11) – ʻĀina kō ʻula i ka lepo

EKH_WordDayIcon

Ua lohe ʻoe? (Have you heard?)

O ka ʻŌlelo Noʻeau o ka pule ʻo (the Hawaiian proverb of the week is) ʻĀina kō ʻula i ka lepo (Land reddened by the rising dust).

Said of ʻEwa, Oʻahu (Pukuʻi, 1983)

Ua Lohe ʻOe is brought to the UH West Oʻahu ʻohana by the UH West Oʻahu PIKO Project, which is funded by a U.S. Department of Education Title III grant.

Image courtesy of UH West Oʻahu