Hawaiian saying of the week (Feb. 1) – He aupuni palapala koʻu; o ke kanaka pono ʻoia koʻu kanaka

EKH_WordDayIcon

Ua lohe ʻoe? (Have you heard?)

ʻO ka ʻŌlelo Noʻeau o ka pule ʻo (the Hawaiian proverb or saying of the week is) He aupuni palapala koʻu; o ke kanaka pono ʻoia koʻu kanaka (Pukuʻi, 1983) (Mine is the kingdom of education; the righteous man is my man) 

“He aupuni palapala koʻu; o ke kanaka pono ʻoia koʻu kanaka” was an important motto spoken by Kauʻikeaouli Kamehameha III, Mōʻī o Ke Aupuni ʻo Hawaiʻi (sovereign or ruler of the Kingdom of Hawaiʻi) who believed in literacy and education. In the 1800s, the literacy rate among the Native Hawaiian population was 98 percent.

Ua Lohe ʻOe is brought to the UH West Oʻahu ʻohana by the UH West Oʻahu PIKO Project that is funded by a U.S. Department of Education Title III grant.

 

Image courtesy of UH West Oʻahu