Hawaiian word of the week (Feb. 29) – ʻike

EKH_WordDayIcon

Ua lohe ʻoe? (Have you heard?)

ʻO ka ʻŌlelo Hawaiʻi o ka pule ʻo (The Hawaiian word or phrase of the week is) ʻike
(to see).

Ua ʻike au iā ʻoe ma ke kula (I saw you at school).

Ua Lohe ʻOe is brought to the UH West Oʻahu ʻohana by the UH West Oʻahu PIKO Project, which is funded by a U.S. Department of Education Title III grant.

Image courtesy of UH West Oʻahu