Hawaiian saying of the week (Feb. 22) – ʻO wai kou inoa? ʻO Kalani koʻu inoa.

EKH_WordDayIcon

Ua lohe ʻoe? (Have you heard?)

ʻO ka ʻŌlelo Maʻamau o ka pule ʻo (The Hawaiian saying of the week is) ʻO wai kou inoa? (What is your name?) ʻO Kalani koʻu inoa (My name is Kalani).

Ua Lohe ʻOe is brought to the UH West Oʻahu ʻohana by the UH West Oʻahu PIKO Project, which is funded by a U.S. Department of Education Title III grant.

Image courtesy of UH West Oʻahu